Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης για την εφαρμογή Αύρα Διαχείριση. Οι παρόντες Όροι χρήσης διέπουν την από μέρους σας χρήση των εφαρμογών ή των υπηρεσιών που ανήκουν ή ελέγχονται από τη Αύρα Διαχείριση (συλλογικά «Εφαρμογές της Αύρα Διαχείριση») Οι παρόντες Όροι χρήσης αποτελούνται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθώς και από τους όρους που περιγράφονται στην Πολιτική Απορρήτου (οι οποίοι ενδέχεται να τροποποιούνται κατά διαστήματα). Βεβαιωθείτε ότι παραμένετε συνεχώς ενημερωμένοι σχετικά με τυχόν αλλαγές ανατρέχοντας στη σελίδα.

Χρεώσεις

Φέρετε την ευθύνη για την καταβολή τυχόν κόστους ή δαπανών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της λήψης και της χρήσης των Εφαρμογών της Αύρα Διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων περιαγωγής και παρόχου δικτύου. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας. Ειδοποιήσεις push: Πολλές Εφαρμογές της Αύρα Διαχείριση αποστέλλουν ειδοποιήσεις push στους χρήστες στο πλαίσιο της κανονικής τους λειτουργίας.

Διαφημίσεις

Ορισμένες Εφαρμογές της Αύρα Διαχείριση ενδέχεται να προβάλλουν διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες της Αύρα Διαχείριση ή άλλων τρίτων μερών. Άλλες Εφαρμογές της Αύρα Διαχείριση υποστηρίζονται από διαφημίσεις και εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημίσεις, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή. Εφαρμογές, υπηρεσίες ή τοποθεσίες τρίτων μερών: Η Εφαρμογή της Αύρα Διαχείριση ενδέχεται να σας δώσει τη δυνατότητα συσχέτισης ή σύνδεσης με εφαρμογές, υπηρεσίες ή τοποθεσίες που δεν ελέγχονται από τη Αύρα Διαχείριση (συλλογικά «Εφαρμογές τρίτων μερών»).

Τυχόν Εφαρμογές τρίτων μερών υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις του σχετικού τρίτου παρόχου. Η Αύρα Διαχείριση δεν φέρει ευθύνη και δεν είναι υπαίτια για κανένα ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωπικές σας δοσοληψίες ή συναλλαγές με τα εν λόγω τρίτα μέρη, καθώς και για κανένα περιεχόμενο τρίτου μέρους, συνδεδεμένο περιληπτικό περιεχόμενο, εφαρμογές, υπηρεσίες, τοποθεσίες, διαφημίσεις, συνδέσμους, πολιτικές απορρήτου ή/και πρακτικές των συγκεκριμένων τρίτων μερών όπου ενδεχομένως είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της Εφαρμογής της Αύρα Διαχείριση.

Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγχετε όλους τους νομικούς όρους (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών απορρήτου και των όρων υπηρεσίας/χρήσης) τυχόν Εφαρμογών τρίτων μερών πριν από τη λήψη των εν λόγω Εφαρμογών τρίτων μερών, τη χρήση τους ή τη συμμετοχή σε αυτές.

Γλώσσα

Το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας. Αποσυμπίληση: Συμφωνείτε να μην προχωρήσετε σε ανακατασκευή του αντικειμενικού ή του πηγαίου κώδικα, σε αποσυμπίληση ή να μην επιχειρήσετε με άλλον τρόπο να εντοπίσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα οποιασδήποτε Εφαρμογής της Αύρα Διαχείριση ή κάποιου στοιχείου της. Δεν θα αντιγράψετε κανένα τμήμα της Εφαρμογής της Αύρα Διαχείριση ούτε θα προβείτε σε εμπορική χρήση, ενοικίαση, μίσθωση, δανεισμό, πώληση, δημοσίευση, παραχώρηση υπο-άδειας, διανομή, εκχώρηση ή άλλη μεταφορά τυχόν τμήματος της Εφαρμογής της Αύρα Διαχείριση σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Τρόποι Πληρωμής / Ασφάλεια Συναλλαγών

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA, MasterCard, Maestro, Diners & Discover. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή

Πολιτική Ακύρωσης / Επιστροφών – Όροι & Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 85090 (ΦΕΚ B 3519 – 21.08.2018) Τροποποίηση της 5338/2018 υπουργικής απόφασης (Β’40) «Κωδικοποίηση του ν. 2251/1994 (Α’ 191) “Προστασία των Καταναλωτών” σε ενιαίο κείμενο». : «Ο καταναλωτής εντός προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση ή τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση (πέρα από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 3θ παράγραφος 2 και στο άρθρο 3ι)».

Το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει για ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες εντάσσεται και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας, ήτοι : η ΕΤΑΙΡΕΙΑ με την επωνυμία «Α.ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Αύρα Διαχείριση» και έδρα τη Λάρισα επί της οδού Κοραή αρ. 5, η οποία έχει ως αντικείμενο την μηχανογράφηση και οικονομική διαχείριση πολυκατοικιών (πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ, κλπ) ΔΕΝ αποτελεί «πωλητή», «προμηθευτή» ή «παραγωγό» όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον ν. 2251/1994, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, ΔΕΝ παρέχουμε αγαθά (= κάθε ενσώματο κινητό πράγμα), όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, ανταλλακτικά, κ.τ.λ. , αλλά αναλαμβάνουμε μόνο την πληρωμή αυτών των κοινοχρήστων δαπανών, για λογαριασμό των πολυκατοικιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας αναλαμβάνει την διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών και την κατανομή αυτών στις οριζόντιες ιδιοκτησίες κάθε οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί οριζόντιας ιδιοκτησίας ν.3741/1929 και τους Κανονισμούς Διοικήσεως Πολυκατοικιών. Ο κάθε ιδιοκτήτης ή ένοικος διαμερίσματος λαμβάνει πλήρη γνώση των κοινοχρήστων δαπανών κατά κατηγορία και ποσό και με την συγκατάθεση του επιλέγει την πληρωμή του συνόλου των κοινοχρήστων δαπανών που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Με την έκδοση των κοινοχρήστων δαπανών εκπληρώνουμε πλήρως την μεταξύ μας συμφωνημένη υπηρεσία και η αμοιβή μας αποτελεί ένα μέρος μόνο της συνολικής καταβολής/πληρωμής των κοινοχρήστων δαπανών που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Επομένως, δεν εμπίπτει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας στις ανωτέρω διατάξεις περί δικαιώματος υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε) – επιστροφή προϊόντων/αγαθών. Παρέχεται μόνο η δυνατότητα επιστροφής ολόκληρου ή μέρους των χρημάτων που καταβλήθηκαν σε περίπτωση λάθους.

Πολιτική Παράδοσης Προϊόντων
Η εφαρμογή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στις Εφαρμογές της Αύρα Διαχείριση μπορεί να υπόκεινται σε μικρές καθυστερήσεις μέχρι η συναλλαγή να εγκριθεί από την Αύρα Διαχείριση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διακριτικός Τίτλος: Αύρα Διαχείριση
Επωνυμία : Α. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Str. ΚΟΡΑΗ 5 ΛΑΡΙΣΑ
Ph. 2410-617700
ΑΦΜ 997844000
ΤΚ: 41222

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται