Φάκελος απεντόμωσης – μυοκτονίας

φάκελος απεντόμωσης - μυοκτονίας

Ο φάκελος Μυοκτονίας-Απεντόμωσης περιλαμβάνει:

 1. Στοιχεία Επιχείρησης
  -> Επωνυμία, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, Πόλη, ΑΦΜ, Τηλέφωνα
 2. Περιεχόμενα
  -> Η λίστα και η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα έντυπα που περιέχονται μέσα στο φάκελο
 3. Σύμβαση – Ιδιωτικό Συμφωνητικό
  -> Με την διάρκεια της συνεργασίας: Την υπογραφή του συμβολαίου για 12 μήνες.
  -> ο κόστος της εφαρμογής
  -> Το εύρος της συνεργασίας: Περιλαμβάνει την αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων, ερπετών κ.λπ.
  -> Την συχνότητα και το είδος των επισκέψεων
 4. Πιστοποιητικό εφαρμογής Απεντόμωσης
  -> Ημερομηνία – Μέθοδος – Σκεύασμα και Χώροι εφαρμογής
 5. Πιστοποιητικό εφαρμογής Μυοκτονίας
  -> Ημερομηνία, Μέθοδος, Σκεύασμα και Χώροι εφαρμογής
 6. Έντυπο με τα είδη όλων των δολωματικών σταθμών και παγίδων που αποτυπώνονται στην κάτοψη.
 7. Σκαρίφημα κάτοψης του χώρου, όπου αριθμούνται και σημαίνονται οι σταθμοί και οι παγίδες που έχουν τοποθετηθεί.
 8. Μέτρηση δραστηριότητας ανά παγίδα.
 9. Αναφορά ευρημάτων και ενεργειών μετά από κάθε επιθεώρηση.
  -> Δελτίο ελέγχου Μυοκτονίας. (Κατανάλωση δολωμάτων ανά παγίδα)
 10. Τον αριθμό Άδειας Απεντόμωσης & Μυοκτονίας της Επιχείρησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 11. Για κάθε σκεύασμα που χρησιμοποιείται: Έγκριση, Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού (MSDS) και Ετικέτα σκευασμάτων.
error: Το περιεχόμενο προστατεύεται