ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ | ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ | ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ - αύρα | AVRA | ΚΑΤΕΡΙΝΗ

place
Παρμενίωνος 48, Κατερίνη
mail
katerini@avragroup.gr
callme
Καλέστε μας στο 23510 61710
insta
twitter
prosfora
Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο

----------------
Περιεχόμενα φακέλου Μυοκτονίας - Απεντόμωσης
----------------

Ο φάκελος μυοκτονίας - απεντόμωσης περιλαμβάνει:

1. Στοιχεία Επιχείρηση.
Επωνυμία, δραστηριότητα, διεύθυνση, πόλη, ΑΦΜ, τηλέφωνα.

2. Περιεχόμενα.
Η λίστα και η σειρά με την οποία εμφανίζονται τα έντυπα που περιέχονται μέσα στο φάκελο.

3. Σύμβαση - Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
- Με την διάρκεια της συνεργασίας: Την υπογραφή του συμβολαίου για 12 μήνες.
- Το κόστος της εφαρμογής.
- Το εύρος της συνεργασίας: Περιλαμβάνει την αντιμετώπιση τρωκτικών, εντόμων, ερπετών κ.λπ.
- Την συχνότητα και το είδος των επισκέψεων.
 
4. Πιστοποιητικό εφαρμογής απεντόμωσης.
Ημερομηνία, μέθοδος, σκεύασμα και χώροι εφαρμογής.

5. Πιστοποιητικό εφαρμογής μυοκτονίας.
Ημερομηνία, μέθοδος, σκεύασμα και χώροι εφαρμογής.

6. Έντυπο με τα είδη όλων των δολωματικών σταθμών και παγίδων που αποτυπώνονται στην κάτοψη.

7. Σκαρίφημα κάτοψης του χώρου, όπου αριθμούνται και σημαίνονται οι σταθμοί και οι παγίδες που έχουν τοποθετηθεί.

8. Μέτρηση δραστηριότητας ανά παγίδα.
Δελτίο ελέγχου μυοκτονίας (κατανάλωση δολωμάτων ανά παγίδα).

9. Αναφορά ευρημάτων και ενεργειών μετά από κάθε επιθεώρηση.
 
10. Τον αριθμό αδειας απεντόμωσης & μυοκτονίας της επιχείρησης από το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Για κάθε σκεύασμα που χρησιμοποιείται: έγκριση, δελτία δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS) και ετικέτα σκευασμάτων.

12. Ανάλυση επικινδυνότητας (όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 4.8).

13. Πιστοποιητικό για κάθε εφαρμογή (στο οποίο υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 4.9).
 
14. Μηνιαίοι και ετήσιοι δείκτες δραστηριότητας που να αποδεικνύουν την συνεχή βελτίωση.
 
15. Ετήσια έκθεση ευρημάτων και διορθωτικών ενεργειών.
 
16. Φωτογραφίες αδύναμων σημείων και προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες.

17. Συμβόλαιο συνεργασίας (όπως αυτό περιγράφεται στην παράγραφο 4.7).
 
18. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης του απεντομωτή.
 
19. Λίστα των εκπαιδεύσεων που έχει κάνει το προσωπικό που διενεργεί τις επιθεωρήσεις.
 
20. Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας, περιβαλλοντικής πολιτικής του απεντομωτή.
 
21. Πολιτική ποιότητας του απεντομωτή.

22. Αποδεικτικό συμμετοχής του απεντομωτή στον σύνδεσμο ΣΕΑΜΕ 49.


Επιστροφή στο περιεχόμενο